×

Prekrajanje istorije: Praćenje politika kroz urbani prostor

Istražujemo sličnosti u obrascima istorijskog revizionizma koji se dogodio u Beogradu i Sarajevu nakon 1990. godine preimenovanjem javnih prostora.

Projekt mapira imena ulica i trgova u dva grada tokom i nakon raspada Jugoslavije. Njegov cilj jeste ispitivanje uticaja rata u tranzicionom kontekstu i stalnog parčanja zajedničkog narativa kroz preimenovanja urbanih celina u oba grada. Istraživanje ispituje političku instrumentalizaciju glavnih gradova u prelazu iz socijalističke države u kapitalističke etnonacionalne entitete, istovremeno istražujući da li postoje tačke preklapanja i zajedničkih matrica kojim se vrši revizija prošlosti. Takođe, istraživanje se bavi i pitanjem prisvajanja (reprezentativnog) javnog prostora u glavnim gradovima i istražuje imali u njima prostora i za manjinske narative.

Projekat se realizuje u okviru programa Tandem za kulturu - Zapadni Balkan u saradnji Philopoliticsa (Beograd)  i Međunarodnog univerziteta Burch (Sarajevo). Projekat finansiraju MitOst (Berlin) i Evropska kulturna fondacija (Amsterdam).

POSETITE WEB STRANICU PROJEKTA

 

Objave projekta