×

Prekrajanje istorije: Praćenje politika kroz urbani prostor

Istražujemo sličnosti u obrascima istorijskog revizionizma koji se dogodio i u Beogradu i u Sarajevu nakon 1990. godine preimenovanjem javnih prostora i ustanova.

Projekt mapira imena ulica, institutcija i parkova u dva grada tokom i nakon raspada Jugoslavije. Njegov cilj jeste ispitivanje uticaja rata u tranzicijskom kontekstu i stalnog parčanja zajedničkog narativa kroz preimenovanja urbanih celina u oba grada. Takođe, projekat dovodi u pitanje ulogu glavnih gradova u prelazu iz socijalističke države u neokapitalističke nacionalističke zemlje, istovremeno istražujući da li postoje ikakve tačke preklapanja i zajedničke prošlosti. Projekat se bavi pitanjem prisvajanja (reprezentativnog) javnog prostora u glavnim gradovima i istražuje imali u njima prostora i za manjinske narative.

Projekat se realizuje u okviru programa Tandem za kulturu - Zapadni Balkan i u saradnji sa Međunarodnim univerzitetom Burch (Sarajevo). Projekat finansiraju MitOst (Berlin) i Evropska kulturna fondacija (Amsterdam).

Objave projekta