×

Autor: AABH

 

(Re)making History: Tracing Politics in Urban Space projekat je rezultat jednogodišnjeg istraživačkog rada koji je finansirao Tandem zapadni Balkan kao inicijativu Evropske kulturne fondacije i MitOst e.V. Projekat je nastao kroz saradnju između Aleksandra Obradovića iz Philopolitcsa sa sjedištem u Beogradu i Lejle Odobašić Novo sa Internacionalnog Burch univerziteta sa sjedištem u Sarajevu.

 

Kroz istraživanje su mapirana imena ulica u centralnim dijelovima Beograda i Sarajeva tokom i nakon pada Jugoslavije. Cilj projekta je bio da ispita utjecaj rata na postkonfliktni kontekst i kontinuiranu fragmentaciju zajedničkog jugoslovenskog narativa kroz čin preimenovanja toponima u oba grada. Također dovodi u pitanje ulogu glavnih gradova u tranziciji iz socijalističke države u današnje etnonacionalne zajednice/nacije, ispitujući da li postoje neke tačke preklapanja i zajednička prošlost.

 

Prvi dio istraživanja uključivao je mapiranje svih promjena u toponimima u dva grada od 1990. do 2020. godine, nakon čega je uslijedila analiza povijesnih tokova i političkih pomaka koji su definirali trendove ovih promjena imena. Nadalje, ova publikacija ističe načine na koje su se isti alati koristili u oba grada za stvaranje i definisanje novih nacionalnih identiteta kroz promjene toponima od raspada Jugoslavije.

 

Preimenovanje ulica takođe je ukazivalo na postkomunističke promjene moći. Te su se promjene doživljavale kao rekonfiguracija prostora i historije, što je bio osnovni i bitan element postkomunističke transformacije. Tako su nova imena ulica postala sredstvo za stvaranje novih javnih ikonografskih pejzaža u skladu s principima novih režima. Ispitivanjem ovih promjena, ova studija mogla bi ponuditi neko razumijevanje načina na koje su postkomunističke zemlje promijenile konture nacionalnih identiteta i nacionalne prošlosti.

 

Ovo istraživanje objavljeno je u knjizi izdatoj od strane International Burch University, dok postoji i digitalna platforma za projekat čiji je domaćin Philopolitics. Da biste pristupili interaktivnim kartama, sa promjenama toponima za oba grada, kao i e-knjizi, posjetite:  www.remakinghistory.philopolitics.org

 

Ovaj istraživački projekat podržan je od strane Tandem Western Balkans, inicijative koju je razvio European Cultural Foundation i MitOst e.V. s dodatnom financijskom podrškom Open Society Foundations. Projekat je implementiran u suradnji s Balkan Museum Network (Bosna i Hercegovina), Balkans, let’s get up! organizacijom (Serbia), Czkd Centar Centrom za kulturnu dekontaminaciju (Srbija), LUMBARDHI fondacijom (Kosovo) i Jadro Association | Јадро Асоцијација | Jadro Asociacioni (Sjeverna Makedonija).