×

philopolitics

je nezavisni istraživački centar osnovan u cilju
istraživanja političkih, društvenih i kulturnih alternativa
i modela koji bi doprineli većoj građanskoj participaciji,
solidarnosti i dostojanstvu pojedinaca i grupa radi
stvaranja miroljubivih, pravednih i inkluzivnih društava.

Ciljevi Udruženja su:

 

Unapređenje veština i znanja u oblasti društvenog, političkog i kulturnog aktivizma;

 

Obrazovanje građana, posebno mladih, o važnosti i mogućnostima društvenog, političkog i kulturnog aktivizma;

 

Organizacija aktivnosti, saradnja i umrežavanje sa institucijama, organizacijama i pojedincima/kama angažovanim u društvenom, političkom i kulturnom aktivizmu i istraživanjima.

Naš rad

Our work

je kategorisan u tri programske jedinice
od kojih svaka ima svoj osobeni pristup, ali koje su
komplementarne u svom zajedničkom poduhvatu:

Istraživanje

Produkcija

Obrazovanje

Naš Tim

Aleksandar Obradović

Direktor i istraživač

Dr Branislav Dimitrijević

Istraživač i koordinator projekta

Lejla Odobašić Novo

Istraživačica

Copyright © 2022 Philopolitics

Politika Privatnosti

Pratite nas