×

Skladno življenje sa prirodom

Aleksandar Obradović

Da li je moguće održati razvoj i u isto vreme očuvati životnu sredinu? Koja nam rešenja nude tradicije duge hiljadama godina koje počinju da primenjuju i zakonodavstva država andskog kulturnog kruga? Pogledajte!