×

Saditi mir na nemirnom tlu

Kao odgovor na tesne veze između mira i prirode, kao i društveno- političke izazove koji se dešavaju poslednjih godina u regionu i šire a u vezi sa prirodnim resursima i mirom- ušli smo u proces koji možemo simbolično zovemo “Koreni mira”. U pitanju je inicijativa više anti-ratnih, ekoloških, umetničkih i civilnih inicijativa iz Srbije, Turske i sa Kipra. Kroz ovaj proces ćemo razmeniti lokalne alate i metode, kao i znanja i iskustva u oblasti izgradnje mira.