×

Razmišljanja o/u miru

Poštovani čitaoci, pred vama je brošura sačinjena od četiri teksta koja analiziraju temu mira iz različitih perspektiva. Ovoj temi pokušavamo da pristupimo sveobuhvatno, analizirajući umetničke, edukativne alate, različite modele razvoja zajednice, kao i konkretne ekološke akcije, obuhvatajući celu kompleksnost i simboliku mira.