×

Od umetnosti do društvene promene

Aleksandar Obradović

Pred vama se nalaze primeri praksi umetničkih, civilnih i edukativnih organizacija civilnog društva u Srbiji. Iako se bave različitim umetničkim tehnikama i komuniciraju sa različitim zajednicama, svi oni dele veru u mogućnost društvene promene. Udružujući građansku proaktivnost i umetnost, ovi ljudi, kroz udruženja građana, već decenijama čine naše društvo boljim mestom za život.