×

Srpske lepe umetnosti

SLU je projekat koji u formi izložbi, razgovora, predavanja i publikacija pokušava da uspostavi odnos između lokalnog (srpskog i jugoslovenskog) avangardnog nasleđa i savremenih umetničkih praksi danas u kontekstu kreiranja novih modela kulturnih politika “odozdo” i novih formi umetničkog samo-organizovanja unutar nezavisne kulture u Srbiji.

SLU je projekat koji se angažuje u prostorima samorganizovanih kulturnih inicijativa i organizacija i propituje odnose praktičnih, organizacionih pitanja, pitanja kulturnih modela i kulturnih politika, i neposredne umetničke produkcije, tumačenja, značenja i vrednovanja te produkcije.

SLU je projekat koji povezuje polje istorije umetnosti (kako njen “arhivski”, tako i “interpretacijski mandat”) sa poljem neposredne umetničke prakse kako bi se nadomestili nedostaci u umetničkom obrazovanju kada je reč o lokalnom avangardnom nasleđem u okviru kog su se stvarali modeli produkcije i organizacije koji su i danas relevantni, kako umetnički i idejno, tako i politički i organizaciono.

SLU je fleksibilan projekat koji može ući u različite oblike saradnje sa drugim projektima koji se bave aktuelnim pitanjima formiranja novih kulturnih i produkcionih modela na nezavisnoj umetničkoj sceni, ali pre svega je glavni doprinos ovog projekta u polju obrazovanja koje izlazi iz postojećeg instutucionalnog sistema i stvara sistem “gostovanja” na nezavisnoj kulturi i prilagođavanja umetničkog i istorijsko-umetničkog obrazovanja različitim lokalnim kontekstima i potrebama.

Objave projekta