×

DIVAN Hub predstavlja zajednicu koju čine svi oni koji rade na društvenim promenama kroz umetnost, obrazovanje i rad u zajednici. Hub pruža prostor pojedincima i organizacijama da se izraze.

Učesnici imaju priliku da prepoznaju rad drugih, da se umreže i stvore nove metode rada, nove pristupe i na taj način promene zajednice u kojima žive.

Kako to radimo?

- Stvaranjem mreže svih koji rade na polju kulture, umetnosti i primenjenih umetnosti, omladinskog rada i obrazovanja i svih koji žele da koriste kreativne i umetničke metode u radu sa zajednicom;

- Povezivanjem aktera iz formalnog obrazovanja i institucija sa organizacijama civilnog društva, umetnicima i drugim važnim akterima na polju neformalnog obrazovanja i umetnosti;

- Promovisanjem umetnosti kao sredstva društvene promene. VAHA je inicijativa organizacija Anadolu Kültür i MitOst, koju finansiraju Stiftung Mercator i Evropska kulturna fondacija. VAHA je partnerski konzorcijum koji u saradnji sa iac Berlin izvođi niza tematskih radionica i mrežnih sastanaka. Facebook  Instagram

Objave projekta