×

Naš rad

Problem nije tehnologija ili priroda. Problem je kako organizovati društva na globalnom nivou. Moramo potvrditi da je ne-neolitski način organizovanja društva moguć, Alain Badiou

 

Philopolitics je nezavisni istraživački centar osnovan radi istraživanja političkih, društvenih i kulturnih alternativa i modela koji bi doprineli većem građanskom sudelovanju, solidarnosti i dostojanstvu pojedinaca i grupa radi stvaranja miroljubivijih, pravednijih i uključivijih društava.

 

Ciljevi Udruženja su: unapređenje znanja i veština društvenog, političkog i kulturnog aktivizma; edukacija građana, posebno mladih o značaju i mogućnostima društvenog, političkog i kulturnog aktivizma, organizacije aktivnosti, saradnje i umrežavanja institucija, organizacija i pojedinaca koji se bave društvenim, političkim i kulturnim aktivizmom i istraživanjem.

 

Teme:

 

  1. Savremena politička praksa – Analiza savremenog političkog razvoja i izazova, poput porasta populizma, krize kapitalizma, ekološke krize i pitanja održivosti, migracije stanovništva i pitanja novih građana, pitanja sužavanja ekonomskih i socijalnih podelu između globalnog Juga i Severa; Ovde se Philopolitics pojavljuje u duhu pravog think tanka, nezavisnog istraživačkog centra, koji vrši analizu, istraživanje i predlaže nove politike i inovativne mehanizme;
  2. Savremeni društveni izazovi – Nadgledanje i istraživanje manjinskih politika i status manjina i marginalizovanih grupa (LGBTIQ, Romi, izbeglice, ranjive etničke i verske manjine, socijalno i ekonomski ugroženi), istraživanje aporofobije (strah od / mržnje prema siromaštvu i siromašnima), pravo na javni prostor, problemi segregacije i gentrifikacije;
  3. Istraživanje alternativa – Pored istraživanja savremenih izazova, naš istraživački centar takođe istražuje i alternative političkim i društvenim institucijama, te traži različite definicije i moguće nove modele za pomoć u prevladavanju njihove trenutne krize (na primer: brak, pol, seksualnost, porodica, patrijarhat / matrijarhat, država, demokratija, bogatstvo, ugled, uspeh itd.). Kroz svojevrsnu istraživačku laboratoriju, Philopolitics proučava kako su različite svetske kulture i civilizacije prilazile tim institucijama i konceptima i koji su njihovi oblici i funkcije.

 

Programske jedinice:

 

 

  1. Istraživanje – Naš tim vrši terensko istraživanje, prikuplja podatke, analizira i organizuje fokusne grupe i debate. To je osnovno područje naše djelatnosti iz kojega crpimo znanje i materijale za svoj daljnji rad i aktivizam.
  2. Produkcija i izdavaštvo – Ova programska jedinica uključuje video produkciju (produkcija kratkih obrazovnih i dokumentarnih video zapisa), izdavanje i prevođenje (strani autori, objavljivanje domaćih autora), objavljivanje periodike, publikacije i rezultate istraživanja, kao i stvaranje baza znanja i multimedijalne mape. Ova jedinica je poveznica koja koristi rezultate istraživanja i pruža potrebne alate i doprinose našoj edukaciji i našoj kampanji za informiranje.
  3. Obrazovanje i informisanje– Edukacija i senzibiliziranje šire javnosti, posebno mladih, jedan je od ključnih ciljeva našeg Udruženja. Koristeći alate i instrumente ostale dve celine (rezultati istraživanja, analize, baze znanja, filmovi i videozapisi, publikacije …), stvaramo osnovu za izradu kvalitetnih nastavnih programa iz kojih će se održati naše radionice, edukativni tečajevi, treninzi, kao i forumi i konferencije. Sve je to vrlo važno za senzibilisanje i stvaranje odnosa sa opštom javnošću, što činimo redovnim najavama o našem radu (bilteni, web stranica, društvene mreže) i pozivamo pojedince i grupe da se uključe i postanu aktivni sudeonici u našim projektima (putem internetskih i medijskih kampanja, sudelovanjem u projektima, istraživanjima i događajima), kao i mogućnosti predlaganja i pokretanja akcije i / ili projekta u okviru našeg Udruženja.

 

Copyright © 2022 Philopolitics

Politika Privatnosti

Pratite nas