×

Dr Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i gostujući predavač na inostranim umetničkim školama i univerzitetima.

Njegova istraživačka i predavačka interesovanja su u polju moderne, avangardne i savremene umetnosti, a pre svega umetnosti i kulture u socijalističkoj Jugoslaviji. Autor je knjiga i izložbenih kataloga uključujući: O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001 (2005); Ovo nikad nije bilo – Slikarstvo Predraga Neškovića (2014); Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije (2015), i dr. Od sredine 1990tih deluje kao kustos izložbi savremene umetnosti među kojima su: Gud Lajf – Fizički narativi i prostorne imaginacije (52. Oktobarski salon, Geozavod, Beograd, 2012); No Network (Atomski bunker, Konjic, 2011); FAQ Serbia (ACF, New York, 2010); U raskoraku – Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti (MSU, Beograd, 2007); Ubistvo (CZKD, 1997), itd.

2018. je pokrenuo seriju izložbi pod naslovom Srpske Lepe Umetnosti u Ostavinskoj galeriji u Beogradu. Njegove objavljene knjige uključuju: Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji, Fabrika knjiga, 2016; Slatki film Dušana Makavejeva, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2017, i dr. Politički je aktivan u pokretu Ne davimo Beograd gde koordiniše Grupu za kulturu.

Za izabrane tekstove videti: https://independent.academia.edu/BranislavDimitrijevic

author texts