×

Aleksandar Obradović je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i magistrirao na École des hautes études en sciences sociales (EHESS) u Parizu iz oblasti političke antropologije.

Radio je kao istraživač i analitičar u civilnom i vladinom sektoru u Srbiji, Francuskoj i Češkoj. Autor je dva izveštaja i jedne publikacije o položaju nacionalnih manjina u bivšoj Jugoslaviji te autor nekoliko članaka na temu urbane antropologije, problema javnog prostora i manjinskih diskursa.

Njegova područja interesovanjaa su postkolonijalizam, politička kultura, kulturni identiteti i pitanja političkog predstavljanja u prostoru.

Aleksandar govori češki, engleski, francuski i srpskohrvatski.

author texts